Sponsorbeleid

Carrierecafe wil een nuttige en waardevolle bijdrage aan de samenleving leveren. Daarom helpen we (sport)verenigingen, instellingen en maatschappelijke doelen graag bij het bereiken van goede prestaties. Maar hoe goed sommige doelen ook zijn, we kunnen helaas niet alle goede doelen sponsoren. Jaarlijks kiezen we daarom een aantal hoofddoelen waar we heel actief met onze mensen mee aan de slag gaan.

Sponsoring is echter niet vrijblijvend. Het moet een bijdrage te leveren aan onze bedrijfs- en marketingdoelstellingen.

Onze belangrijkste redenen om te sponsoren zijn:

 • Tonen van sociale en maatschappelijke betrokkenheid op regionaal en nationaal niveau.
 • Verhogen van naamsbekendheid en imago.
 • Bereiken van (nieuwe) doelgroepen.
 • Medewerkersbinding.
 • Klantenbinding

Voorwaarden voor sponsoring

Om voor sponsoring in aanmerking te komen, moet het aan een aantal criteria voldoen:

 • Het doel moet ook een nationaal karakter hebben. Dat betekent niet dat we geen buitenlandse goede doelen sponsoren, maar het doel mag grensoverschrijdend zijn. Armoede en problemen vind je ook om de hoek in Nederland.
 • Het goede doel mag een bijdrage leveren aan de gezondheid.
 • Het goede doel mag een educatief karakter hebben.

Voor sponsoring komen in ieder geval niet in aanmerking:

 • Individuen.
 • Projecten en organisaties met een politiek of religieus karakter.
 • Risicovolle of milieubelastende/ vervuilende activiteiten.
 • Studentenverenigingen

Onze bijdrage

Lost van het storten van geld of het inzetten van middelen, zullen wij ons inzetten om de sponsor bedragen te verhogen door betrokkenheid te creeren van onze eigen medewerkers en onze klanten. Voorbeelden van deze betrokkenheid zijn:

 • Rouletten en pokeren voor Free a Girl.
 • Het werven van exra sponsorgelden door de fietser van Alp D'huZes.

Kortom, wij dragen graag een steente bij aan de maatschappij door inzet van de middelen die voor ons bereikbaar zijn.

Huidige goede doelen.