Detachering

Detachering

Bij detachering wordt een vacaturevraag voor een afgesproken periode op basis van een tijdelijke arbeidsovereenkomst ingevuld. De medewerker komt in dienst bij Carrierecafe Detachering b.v. Hierdoor kunt u de inzet van professionals aanpassen aan veranderende omstandigheden, waardoor u uw bedrijfsactiviteiten kunt continueren, dan wel uitbreiden.
Carrierecafe verzorgt de gehele werving en selectie voor de invulling van uw vacature. Wij beschikken over een eigen database met gekwalificeerde kandidaten. Bovendien zoeken wij verder in de (inter)nationale markt en boren wij de juiste kanalen aan om kandidaten te vinden die bij uw organisatie passen. Het gehele proces van detacheren nemen wij van u over. U kunt de meest geschikte kandidaat kiezen uit de kandidaten die wij op korte termijn aan u voorstellen. Zo houdt u tijd over voor andere werkzaamheden.

De voordelen van detachering via Carrierecafe:
•    Wij verzorgen de administratie, zowel de verloning als de personeelsadministratie;
•    Carrierecafet is formeel werkgever, waardoor uw organisatie geen financieel risico loopt;
•    Als opdrachtgever betaalt u geen werkgeverslasten;
•    Bovendien betaalt u enkel voor de gewerkte uren van de medewerker. Werkt een medewerker een week niet, dan zijn hieraan dus geen kosten verbonden;
•    Als opdrachtgever heeft u de mogelijkheid om de gedetacheerde medewerker, na een vooraf afgesproken termijn, zelf in dienst te nemen;
•    U kunt de kosten van detacheren aftrekken van de vennootschapsbelasting;
•    Het risico van ziekte en arbeidsongeschiktheid is voor onze rekening;
•    Daarnaast heeft deze flexibele medewerker een grotere binding met uw organisatie/bedrijf, waardoor optimaal gebruik gemaakt kan worden van reeds opgedane kennis en ervaring binnen uw organisatie.

Bij een arbeidsovereenkomst met een projectomschrijving is de startdatum altijd bekend, maar de beoogde einddatum niet altijd. De projectomschrijving heeft een objectief meetbaar punt, waarop het contract eindigt. Wel wordt altijd een maximale einddatum genoemd om te voorkomen dat het contract ongewenst wordt omgezet in een contract voor onbepaalde tijd.