Deta-vast

‘’Deta-vast is een vorm van detacheren met zicht op vaste baan’’ Deta-vast is een combinatie waarbij het traditionele detacheren wordt gecombineerd met werving en selectie. Een opdrachtgever of inlener sluit een detacheringsovereenkomst af waarbij de medewerker dezelfde arbeidsvoorwaarden kent als hij/zij direct in dienst van de opdrachtgever of inlener zal zijn. Verder is in de detacheringsovereenkomst vastgelegd dat de medewerker na de periode van detachering in dienst zal treden van de opdrachtgever of inlener.