CV tips

Hoe maak je nu een duidelijke en aantrekkelijke CV voor je eventuele nieuwe werkgever?
Carrierecafe draagt je graag handige tips aan die in de praktijk blijken te werken!

Een CV bestaat uit een aantal onderdelen. We noemen ze hieronder, waarna we elk onderdeel uitgebreid zullen belichten. Vervolgens geven we je een top tien mee met algemene tips en de do & do nots.

1. Personalia
2. Opleiding
3. Werkervaring
4. Bijzonderheden
5. Opties

1. Personalia
In dit onderdeel geef je jouw persoonlijke gegevens aan. Minimaal som je de volgende zaken op:

1. Roepnaam en achternaam
2. Adres (postcode en woonplaats)
3. Geboortedatum
4. Nationaliteit
5. Bereikbaarheid: telefoon en e-mailadres.

Andere zaken, zoals bijvoorbeeld je geboorteplaats, zijn niet relevant, behalve wanneer je niet in Nederland bent geboren. Je hoeft ook niet al je eventuele extra namen te benoemen, dat werkt alleen maar verwarrend voor de lezer. Een pasfoto is niet noodzakelijk, dat kan ook zeker verwarring of zelfs directe afwijzing oproepen! Wanneer je gaat verhuizen, noem dan je toekomstige woonplaats. Wanneer je een op het oog niet-Nederlandse naam hebt, raden we je aan je nationaliteit te vermelden. Let op dat je telefoonnummer klopt en je in ieder geval bereikbaar bent via je voice-mail. Let dan wel op dat jouw voice-mail kort en bondig, algemeen en professioneel overkomt. (Geen lange kletsverhalen, muziekdeuntjes of niet ter zake doende privéhumor. Dat geldt ook voor de naam van je e-mailadres. (naam_achternaam en geen vage teksten) Wanneer je jouw e-mailadres voor je werk gebruikt, houd dan rekening met het feit dat je eventuele nieuwe werkgever je via jouw werk benadert.
Houd je personalia zo kort en helder mogelijk. Deze zaken zijn algemeen en voegen niet direct iets toe aan jouw persoonlijke capaciteiten.

2. Opleiding
In dit onderdeel geef je aan welke opleiding je hebt gevolgd en welke diploma s je hebt behaald. Je kunt hier ook relevante cursussen noemen. Begin altijd met een “tijdspad”, vervolgens noem je de opleiding, plaats en naam van de school en de eventueel gevolgde vakken. Geef aan of en wanneer je jouw diploma hebt behaald. Geef ook het niveau aan en verduidelijk eventuele, voor de lezer, onbekende afkortingen. Voorbeeld:

1999-2001 T.I.O. (Toeristische Informatie Opleiding) te Hengelo
Ingaand en uitgaand toerisme MBO
Diploma behaald in juni 2009.
Vermeld je gevolgde opleidingen en behaalde diploma s in chronologische volgorde. Begin dus met je meest recent behaalde opleiding. Let op: Diploma behaald is met een “d”, omdat je het voltooid deelwoord gebruikt.

3. Werkervaring
In dit onderdeel beschrijf je de werkervaring die je hebt opgedaan. Ook hier volg je het “tijdspad” zoals bij opleiding meegegeven en ga je ook chronologisch te werk. Je begint dus met je meest recente werkervaring. Dat leest overzichtelijk en komt voor de lezer helder over.

Noem per werkgever de volgende zaken:
– Tijdspad met namen, voorkom “gaten”!
– Naam en plaats werkgever
– Functie
– Werkzaamheden
– Reden van vertrek.

Voorbeeld:
juni 2001- juni 2002 TUI (Reisbureau Travel Unie) te Zeist
Functie: Reisbureaumedewerker
Werkzaamheden:
# Adviseren en verkopen van vakantiereizen
# Beantwoorden van de telefoon
# Het controleren van reisbescheiden
# Administratieve werkzaamheden
Reden van vertrek: Vanwege verslechterde economische situatie in de reisbranche is mijn jaarcontract helaas niet verlengd.
Zo kan je verder jouw werkverleden benoemen en beschrijven. Probeer “gaten” in je CV te voorkomen. Wanneer je een tijd wat anders hebt gedaan (bijvoorbeeld een cursus  gevolgd, naar het buitenland geweest, op zoek geweest naar ander werk), kan je dat beter duidelijk aangeven. Dat voorkomt onnodige vragen bij de lezer.

4. Bijzonderheden
Hier noem je zaken op die handig en relevant zijn voor de lezer en voor de functie waarop je solliciteert. Bijvoorbeeld:
– Rijbewijs
– Talenkennis
– Computervaardigheden

5. Opties
Sommige mensen willen graag aangeven welke persoonlijkheid ze vinden dat ze zijn. Een CV is natuurlijk hét persoonlijk visitekaartje. Jouw CV dient je toekomstige werkgever nieuwsgierig te maken. Echter, persoonlijke eigenschappen, zoals: “Ik ben communicatief vaardig en werk altijd heel accuraat”, kan je beter achterwege laten en in je sollicitatiebrief of motivatie benadrukken. Dit kan je vervolgens vertalen naar de eisen van de functie. Zie: “Tips sollicitatiebrief en motivatie” Houd je CV zo veel mogelijk neutraal en helder!

Top tien CV-tips:

1. Voorkom en vermijd schrijffouten in de Nederlandse taal. Zet de puntjes op de i en check je CV met de spellingscontrole.
2. Controleer je tijdspad nauwgezet op volgorde en inhoud.
3. Voorkom “gaten” en geef chronologisch jouw opleiding, werkervaring, bijzonderheden en opties aan.
4. Vermeld bij werkervaring duidelijk welke taken je hebt verricht bij welke functie en welke werkgever.
5. Vermeld bij werkervaring de reden van vertrek bij een vorige werkgever, maar formuleer je reden op een positieve manier.
6. Zorg voor een persoonlijke en duidelijke lay-out en lettertype.
7. Houd je CV helder, overzichtelijk en neutraal. Echter, je kunt je CV wel op jouw sollicitatie afstemmen en bepaalde werkervaringen extra benadrukken.
8. Geef geen salarisindicatie aan op jouw CV.
9. Laat de motivatie van jouw sollicitatie over aan jouw persoonlijke sollicitatiebrief
10. Beperk jouw CV tot maximaal twee overzichtelijke A4-tjes.

We geven expres geen voorbeeld van een standaard CV, omdat jouw CV, je levensverhaal dus, geen invulpagina moet worden. Geen enkele levensloop is gelijk of standaard, maar een persoonlijk en eigen verhaal. Je CV, jouw Curriculum Vitae dus, betekent letterlijk levensloop.
We wensen je veel succes en gaan ervan uit dat je je voordeel doet met bovenstaande informatie!