Stelling: het opleidingsniveau van uitzendkrachten is lager

Klopt. We hebben zelf een steekproef gedaan en het vacature-aanbod van 20 grote detacheerders en uitzendbureaus bekeken. Dit geeft het volgende beeld over het gevraagde opleidingsniveau:

 

 Opleidingsniveau  Basisschool  LBO/VMBO/Mavo  MBO/HAVO/VWO  HBO  WO+
 Uitzendbureau  10,25%  20,84%  51,65%  12,54%   4,73% 
 Detacheringsbureau  0%  0,71%  23,07  43,66%   32,55% 

 

Bij uitzendbureaus zijn de meeste vacatures gericht op professionals met een MBO of een HAVO/VWO-diploma. Bij detacheringsbureaus is HBO de modale eis. Uiteraard zijn er uitzonderingen op de regel. Detacheringsbureau Careermaker bijvoorbeeld, zij bemiddelen met name MBO’ers.

Stelling: detacheringsbureaus zijn specifieker

Klopt gedeeltelijk. Er bestaan wel degelijk detacheringsbureaus die een heel breed vacatureaanbod hebben. Maar dat is eerder regel dan uitzondering. Uitzendbureaus met een specialisme bestaan ook. Maar met name de grote spelers zoals Tempo Team en Timing bieden een heel breed palet aan vacatures aan.

Stelling: detacheringsbureaus zijn kleiner

Ook dat klopt gedeeltelijk. Grote detacheerders bestaan, maar het onderzoek De detacheringsbranche in beeld van PWC (oktober 2018) stelt: “Het valt op dat er veel kleine partijen actief zijn op de detacheringsmarkt. Bijna de helft van de bureaus zet minder dan 50 personen uit, waarvan 18% minder dan 10 personen. Een vijfde van de bedrijven is groot en detacheert meer dan 250 personen." Kortom: klein is de modus.

Uiteraard bestaan er ook kleine uitzendbureaus, bijvoorbeeld voor specifieke regio’s of sectoren. Maar de optelsom van de omzet van de uitzendbureaus die jaarlijks in de Flexmarkt Omzetranglijst terechtkomen is vele malen hoger dan die van de detacheringsbureaus.

Stelling: uitzendbureaus bemiddelen sneller

Ook gedeeltelijk waar. Detacheringsbureau worden ingeschakeld door specifieke sectoren die hele specifieke kennis zoeken. Ze slagen er zelf niet in om deze kennis te vinden en vragen daarom om hulp.

Het verschil tussen intercedent en recruiter

Kort door de bocht gaat sneller. Dat geldt voor alles wat hieronder geschreven wordt. We zeggen het alvast: ja, de praktijk is genuanceerder, alleen het doel van deze tekst is niet 100% wetenschappelijk correct informeren, maar je een beeld geven van de globale verschillen tussen intercedenten en recruiters.

Bij een intercedent ligt de snelheid van bemiddeling vaak hoog. Dit heeft niet zozeer te maken met de kennis van kunde van de Intercedent ten opzichte van de Recruiter, maar eerder met het feit dat detacheringsbureaus worden ingeschakeld om kandidaten te vinden voor lastig te vervullen vacatures. Van een uitzendbureau wordt een kwantitatieve levering verwacht, vaak veel en snel. Van een detacheringsbureau een kwalitatieve levering, een kandidaat met bepaalde ervaring en competenties.

Een Intercedent heeft daarnaast standaard een stuk acquisitie in zijn takenpakket. Er wordt van hem verwacht dat hij nieuwe opdrachtgevers binnenhaalt om professional te plaatsen. Bij Recruiters zit dit niet standaard in het takenpakket, hoewel ook hier weer verschillen bestaan per detacheringsbureau.

Een Recruiter heeft vaak meer kennis van het vakgebied waarin hij bemiddelt dan de Intercedent. Opdrachtgevers vragen detacheringsbureau een kandidaat te zoeken met specifieke ervaring, kennis en competenties. Het is dus zeer begrijpelijk dat de Recruiter een functieomschrijving écht moet begrijpen om goed te kunnen bemiddelen.

Wanneer kies je ervoor om recruiter te worden?

We willen niet beweren dat het beter is om Recruiter te worden dan Intercedent, of andersom. Die keuze is geheel persoonlijk. Voor sommige arbeidsbemiddelaars is Recruiter de perfecte baan, voor anderen Intercedent. Weet jij nog niet wat voor jou geldt? Het beantwoorden van de volgende vragen kan je helpen bij het maken van de keuze:

Breedte of diepte?

Ontwikkel jij je graag in de breedte (veel verschillende functies bemiddelen) of diepte (minder functies, meer diepgang)? Is je antwoord diepte? Dan ben je een Recruiter.

Acquisitie onmisbaar?

Kun je niet zonder een stukje acquisitie en accountmanagement? Dan ben je een Intercedent.

Klein of groot bedrijf?

Werk je graag voor een klein bedrijf met maximaal 50 interne medewerkers? Dan ben je een Recruiter.

Heb je na het beantwoorden van deze vraag nog geen definitieve keuze kunnen maken? Bekijk dan onze recruiter pagina! Op deze pagina vind je meer informatie over het werken als Recruiter bij Carrierecafe Detachering. Wie weet zien we jouw CV tegemoet!

Wat is het verschil tussen een intercedent en een recruiter?

Om een goed antwoord te geven op beide vragen, is het eerst relevant om een helder beeld te geven van het verschil tussen een uitzend- en een detacheringsbureau. Dit bepaalt grotendeels de verschillen tussen de functies Intercedent en Recruiter. We schetsen het verschil aan de hand van een aantal stellingen.

Wij werken onder andere voor...

Even kennismaken?

Kom gerust bij ons langs voor een kopje koffie of thee. We zijn reuze nieuwsgierig naar jouw verhaal!

3031 cc coffee 1