Werkgeluk is wetenschap

Werkgeluk is de grootste voorspeller voor succes. Dat is de centrale boodschap die Bastiaan brengt. Er bestaan meerdere wetenschappelijke modellen die het belang van werkgeluk aantonen. Bastiaan zelf is het meest gecharmeerd van het PERMA-model van Martin Seligman, een pionier op het gebied van de positieve psychologie en verbonden aan de Universiteit van Pennsylvania.

Bastiaan heeft meerdere modellen geanalyseerd, waaronder het PERMA-model, en een nieuw model met daarin vijf pijlers van werkgeluk gemaakt. De voornaamste reden dat hij het PERMA-model niet één-op-één over heeft genomen is dat het deelthema fysiek welbevinden in dit model ontbreekt. Bastiaan zegt hierover: “Veel bestaande modellen gaan met name over mentale aspecten. Om gelukkig te zijn is ook je fysieke welbevinden essentieel.”

Vijf pijlers van werkgeluk

Het model van Bastiaan kent vijf pijlers: plezier, voldoening, zingeving, verbinding en vitaliteit.

Na het presenteren van de vijf pijlers stuurt Bastiaan aan op interactie. Kunnen de aanwezigen zelf wat voorbeelden noemen van deze pijlers? Er komen voorbeelden voorbij die ook later op de avond nog vaker genoemd zullen worden: het zelfvertrouwen van medewerkers verhogen, ze de ruimte geven om autonoom te handelen, talenten benutten, transparant communiceren en individuele doelen verbinden aan dat van de werkgever. Maar ook over fysieke aspecten wordt gesproken: faciliteren dat medewerkers vitaal blijven.

Rol van teamleiders: werkgeluk faciliteren

De teamleiders worden na de vrije discussie verdeeld in groepen. Ze mogen eerst zelf, vervolgens samen met de buurman of -vrouw en daarna met de hele groep gaan brainstormen over twee deelthema’s van werkgeluk: voldoening en vitaliteit. De vraag die ze samen moeten beantwoorden: hoe faciliteer je voldoening of vitaliteit voor je eigen medewerkers? Nadat de groepen zelf uitgebreid brainstormen om hun standpunten gelijk te krijgen, presenteren zij de uitkomst aan alle aanwezigen op een flipover.

Tekst gaat verder onder de foto!

Vitale medewerkers zijn gelukkige medewerkers

De presentatieronde van de brainstorm levert een levendig gesprek op. De groep zit veelal op één lijn over wat er moet gebeuren om medewerkers vitaal te houden. Het goede voorbeeld geven wat betreft eten en sport, gratis fruit aanbieden en successen vieren samen. Het thema thuiswerken komt regelmatig terug. Dit heeft het faciliteren van vitaliteit immers een stuk complexer gemaakt voor de werkgever. Zorgen voor een goede thuiswerkplek is vandaag de dag essentieel. Ergocoaching kan daarbij een goed middel zijn.

Tijdens de discussie vliegen er een aantal verrassende best practices over en weer, zoals:

  • Wandelbila’s (buiten vanaf huis of op kantoor);
  • Arbo keuren vanuit een speciale bus (bij de Volksbank doen ze dit);
  • Samen een sportief doel stellen (met behulp van een app bijvoorbeeld);
  • Bureaus aan de kant schuiven om yoga te doen;
  • Samen vijf minuutjes planken om twaalf uur.

Voldoening halen uit je werk is essentieel

Vervolgens is de groep die over voldoening heeft gebrainstormd aan de beurt om hun standpunten te presenteren. Zij benadrukken dat complimenten geven, waardering uitspreken over de persoon zelf én over zijn of haar werk, verantwoordelijkheid en vertrouwen heel erg belangrijk zijn.

Het thema doelstelling komt ook nog uitgebreid ter sprake. Veel teamleiders worstelen met de balans tussen het team en het hoger management. Van boven opgelegde doelen zijn niet altijd reëel. Het is aan teamleiders om hun stem hierover te laten horen. Maar wat doe je als je niet gehoord wordt? De conclusie van de brainstorm: probeer binnen de kaders die er zijn haalbare doelen te stellen. Eis niet direct 100, maar ga voor 50. Lukt dat? Ga dan voor 60. Anders loop je het risico dat medewerkers gedemotiveerd raken omdat ze hun doelen nooit behalen.

Ook tijdens de presentatie van de voldoening brainstorm komen zeer bruikbare best practices naar voren:

  • Medewerker een opleiding afgerond? Plak een grote ster op de grond, zet hem of haar erop en applaudisseer met de hele afdeling;
  • Warme douche: zet één persoon centraal en overlaad hem of haar met complimenten;
  • Deel iedere vrijdagmiddag successen én fuckups. Dus ook transparantie stimuleren over falen;
  • Haal je medewerkers even uit hun dossiers en doe een onaangekondigde pubquiz;
  • Haal een taart op donderdagmiddag als je ziet dat je team een beetje aan het inkakken is.

Wat gaat er wél goed?

De neiging om je te focussen op zaken die niet goed gaan is verleidelijk. Eén van de belangrijkste lessen uit de positieve psychologie is dat je dit omdraait. Verleg de focus naar wat er wél goed gaat. Start je een nieuw project en zoek je een vergelijkbaar project uit het verleden om lering uit te trekken? Denk dan niet: wat is er toen niet goed gegaan, maar wat is er toen wél goed gegaan? Dit is één van de belangrijke lessen waarmee Bastiaan de geslaagde avond afsluit. Hij ontvangt een luid applaus van de aanwezigen en vervolgens is het tijd voor een hapje en een drankje.

Ook interesse in gelukkige medewerkers voor je eigen team? Neem dan gerust contact op met Bodine Buijserd, onze Business Manager!

Wij werken onder andere voor...

Even kennismaken?

Kom gerust bij ons langs voor een kopje koffie of thee. We zijn reuze nieuwsgierig naar jouw verhaal!

3031 cc coffee 1