Het hoofdproces: KYC

KYC is het hoofdproces en CDD is daarvan een onderdeel. De KYC Analist handelt zowel de on- en offboarding af, terwijl de CDD Analist zich bezighoudt met reviews van bestaande klanten. Die volgorde in acht genomen is het logisch om CDD als onderdeel van KYC te zien, en niet andersom.

KYC: de onboarding

De KYC Analist is verantwoordelijk voor de onboarding. Hij verzamelt alle gegevens die de bank nodig heeft om in te kunnen schatten wie een nieuwe klant is en wat hij doet. Bij particuliere klanten gaat dit met name om gegevens over identiteit. Heeft een klant zich geïdentificeerd met een officieel document, bijvoorbeeld? Daarnaast is het belangrijk om te weten wat de herkomst van het vermogen van de klant is. Dit vraagstuk speelt met name bij vermogende particulieren die onder de afdeling Private Banking vallen.

Bij zakelijke klanten is dit onderzoek een stuk uitgebreider. De bank moet bijvoorbeeld weten wat de bedrijfsactiviteiten zijn en weten wie er allemaal een belang hebben in het bedrijf en aanverwante rechtspersonen. De KYC Analist maakt een dossier aan waar alle relevante data in verzameld wordt. De KYC Analist maakt een inschatting hoe groot de kans op financiële criminaliteit is bij deze nieuwe klant. Deze risico-inschatting bepaalt hoe vaak het dossier een review nodig heeft, dus hoe vaak de gegevens gecontroleerd worden. Over het algemeen verdelen banken dossiers in drie risiconiveaus: hoog, midden en laag.

CDD: de review

De CDD Analist beoordeelt gegevens van bestaande klanten. Dit wordt een review genoemd. De CDD Analist controleert of de informatie die destijds verzameld is door de afdeling KYC nog steeds volledig is. Hij houdt zich bezig met vragen zoals: komen de opgegeven bedrijfsactiviteiten overeen met de daadwerkelijke activiteiten? Is het overzicht van belanghebbenden nog actueel? Heeft de klant een transactiepatroon dat vragen oproept? De CDD Analist door tot de bank weer een actueel beeld heeft van de integriteit van de klant. Wanneer hij concludeert dat het aanvankelijk vastgestelde risiconiveau niet klopt, stelt hij deze bij. Het kan dus zo zijn dat een klant vaker gecontroleerd wordt nadat de analyse is afgerond.

KYC: de offboarding

De afdeling KYC is ook verantwoordelijk voor de offboarding. Kortom: wanneer de bank afscheid neemt van klanten die de regels hebben overtreden is de KYC Analist weer aan zet. Bij particuliere klanten kan het gebrek aan een officieel document om de identiteit vast te stellen een reden zijn om afscheid te nemen. De on- en offboarding volgen elkaar dan direct op. Bij zakelijke klanten is een exit traject vaak het gevolg van de analyse die de afdeling CDD heeft gemaakt. De conclusie: de klant heeft wet- en/of regelgeving overtreden. De KYC Analist pakt het stokje in dat geval over en start een exit traject. Overigens wordt de beslissing om afscheid te nemen van een klant nog goedgekeurd door een commissie, maar daar gaan we in deze blog niet verder op in.

Tekst gaat verder onder de foto.

Subtiel verschil: klantcontact

In de praktijk lijken de taken van een KYC en CDD Analist heel veel op elkaar. Met één subtiel verschil: de KYC Analist heeft regelmatig direct klantcontact. Dat is ook de reden dat de afdeling KYC de offboarding afhandelt (terwijl dit in de volgorde van het proces niet logisch lijkt). Een KYC Analist moet het doel van het controleren van klanten goed uitleggen aan klanten zelf. Het merendeel van de klanten die hij spreekt zijn niet crimineel. Goede gespreksvaardigheden zijn dus zeker nodig. Het belang van de klant moet ten allen tijde heel duidelijk uitgelegd worden, om te voorkomen dat klanten het gevoel hebben dat ze als crimineel behandeld worden. Een CDD Analist besteedt in verhouding meer tijd aan het benutten van zijn analytische vermogen.

CDD vs KYC: waar kies ik voor?

In de praktijk worden beide rollen ingevuld door professionals met dezelfde achtergrond. Sommige KYC Analisten hebben moeite met bellen, maar over het algemeen krijgen ze uitgebreide beltrainingen bij de bank. Dit hoeft dus geen doorslaggevende factor te zijn.

Functietitelgebruik bij banken

Banken gebruiken de functietitels in de praktijk als synoniem. ABN AMRO hanteert voor alle functies de verzamelnaam KYC. Rabobank kiest ervoor om CDD te gebruiken als overkoepelende term. Een KYC Analist wordt aldaar Specialist Klantonboarding genoemd. Carrierecafe Detachering volgt deze functiebenaming niet en maakt wel standaard onderscheid tussen KYC en CDD: om te voorkomen dat er onduidelijkheid bestaat over de inhoud van een openstaande vacature.

De AML Analist: superspecialist op transactiegebied

Tot slot is er nog Anti Money Laundering (AML). Waar hoort dat thuis in het proces? De AML Analist is een superspecialist op het gebied van transactiemonitoring, een heel belangrijk onderdeel van de integriteitscontrole van klanten. AML Analisten beoordelen afwijkende transacties die automatisch worden gegenereerd. Komen er verdachte zaken aan het licht? Dan geeft de afdeling AML een seintje aan de afdeling CDD. Dit kan een reden zijn om de integriteit van de klant opnieuw te toetsen buiten de standaard ingepland reviews. AML is dus een onderdeel van het CDD-proces.

Professionals die kiezen om AML Analist te worden doen dit vaak omdat er 'vaker wat aan de hand' is. Als KYC Analist krijg je soms het gevoel dat je heel veel klanten onderzoekt die niets op hun kerfstok hebben. Als AML Analist werk je op basis van alerts. Deze alerts krijg je naar aanleiding van een afwijkende transactie. De kans dat er wat aan de hand is, is daarom groter. Dit wil overigens niet zeggen dat iedere klant die te maken krijgt met AML crimineel is.

Gerelateerde vacatures

Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? Onderstaande vacatures zijn mogelijk interessant voor jou!

Medior AML Analist

HBO
Fulltime
Utrecht, Landelijk

Als AML Analist beoordeel je geheel zelfstandig afwijkende transacties, over het algemeen van zakelijke klanten. De Team Lead AML kent je een paar pittige vraagstukken toe waarmee je vervolgens aan de slag gaat.

max4353 lowres
Of neem contact op met Max
Bel Max op 0625104691
Stuur Max een e-mail
Stuur Max een appje!
Bereik Max op LinkedIn

Quality Checker CDD

HBO
Fulltime
Utrecht, Landelijk

De Quality Checker is verantwoordelijk voor het controleren van het werk van KYC Analisten bij banken. Nadat zij hun onboarding of review hebben afgerond ben jij aan zet.

lesleyrond mailfoto
Of neem contact op met Lesley
Bel Lesley op 0655805744
Stuur Lesley een e-mail
Stuur Lesley een appje!
Bereik Lesley op LinkedIn

Wij werken onder andere voor...

Even kennismaken?

Kom gerust bij ons langs voor een kopje koffie of thee. We zijn reuze nieuwsgierig naar jouw verhaal!

3031 cc coffee 1